Správne vedenie vlastného podniku nie je len o rozvoji, investíciách alebo reklame. Musíte myslieť aj na ochranu vlastnej značky a produktov, ktoré ste už uviedli na trh a s ktorými budujete dobré meno a zisky svojej spoločnosti. Nezabúdajte, že konkurencia je veľká a kopírovanie značky dnes nie je problém. Navyše je to bežné. Preto zbytočne neriskujte a účinne sa bráňte – pomôže vám ochranná známka.

Kedy sa to začalo?

Z historického hľadiska nie sú ochranné známky ničím novým. Označovanie výrobkov s cieľom identifikovať ich pôvod sa používa už od stredoveku. Najmä keramika, tehly alebo kožené výrobky sa označovali určitými písmenami, iniciálami výrobcu alebo grafickými symbolmi. S rozvojom obchodu sa postupne rozširovalo aj značenie. Avšak až v druhej polovici 20. storočia začali na celom svete vznikať zákony definujúce práva a povinnosti pri registrácii ochranných známok. Najaktívnejšie v tejto oblasti boli krajiny ako USA, Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.

Nápady sa kradnú vo všetkých odvetviach

Veľké nadnárodné spoločnosti investujú veľké prostriedky do ochrany svojich podnikov. Hoci sa môže zdať cena registrácie ochrannej známky vysoká, nie je ničím v porovnaní s potenciálnymi stratami, ktoré by mohlo spôsobiť plagiátorstvo. Všetci poznáme prípady, keď colná správa zničila tony oblečenia, ale ani potraviny, nápoje alebo iné výrobky či služby nie sú pred falšovaním v bezpečí.

Zverte sa do rúk odborníkov

Úrad priemyselného vlastníctva je príslušný spravovať registrácie ochranných známok. Tu sa podávajú prihlášky a úrad tiež skúma, či podobná ochranná známka už nebola zaregistrovaná. Tento proces nie je jednoduchý. Ak sa teda rozhodnete zaregistrovať ochrannú známku, počítajte s tým, že nebude hotová za týždeň. Od podania žiadosti po registráciu môže uplynúť viac ako pol roka. Nemusíte však byť sami, na našom trhu pôsobia spoločnosti, ako je napríklad Patentoid.sk, poskytujúce komplexné služby v oblasti registrácie ochranných známok. Vy len dodáte dokumenty a oni sa postarajú o všetky potrebné formality a celú agendu spojenú s registráciou. Ušetríte si veľa starostí, času, nesprávne vyplnených žiadostí a budete mať istotu, že vaše podnikanie bude naozaj dobre chránené.

Registrácia ochrannej známky je riešenie, ktoré by mal zvážiť každý podnikateľ, ak nechce, aby mu ukradli firmu. Myslite dopredu a buďte v bezpečí.