Väčšina ľudí v dnešnej dobe triedenie odpadu zanedbáva. Správna recyklácia by mala byť súčasťou každého človeka. Zodpovedné triedenie výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu. Taktiež znižuje náklady na odvoz. Šetria sa tak prírodné zdroje a suroviny, vďaka čomu odpad dostáva druhú šancu na výrobu nových produktov.

Kde nastáva problém v triedení odpadu? Vo väčšine prípadov je problémom práve nevedomosť ľudí. Prinášame vám sprievodcu správnej recyklácie, ktorú by mali všetci dodržiavať. Iba tak dokážeme pomôcť našej planéte.

Zelený kontajner – na čo si treba dávať pozor?

Do zelených kontajnerov vhadzujeme sklenené obaly z nápojov. Samozrejme, nezabúdajte, že fľaše, poháre a črepiny by mali byť dôkladne vyčistené. V prípade, že máte sklené črepy vo väčšom množstve a rozmeroch, musíte ich odniesť na zberný dvor.

Recyklácia skla sa realizuje v neobmedzených počtoch cyklov. Treba si však dávať pozor na to, čo do zeleného kontajnera nepatrí. Ide predovšetkým o kov, porcelán, keramiku, zrkadlá či plexisklá.

Čo patrí do žltého kontajnera?

Do žltého kontajnera patria očistené a zošliapnuté PET fľaše, plastové a mikroténové vrecká, polystyrén, tégliky z jogurtov a obaly z CD. Taktiež tu môžete vhodiť obaly z pracích, čistiacich a kozmetických prostriedkov.

Do kontajnera tejto farby nevhadzujte znečistené a mastné obaly, podlahové krytiny a obaly z nebezpečných látok. Likvidáciou obalov a neobalov sa zaoberá organizácia OZV.

Miesto pre recykláciu papiera

Modrý kontajner sa označuje aj ako miesto pre dobrú recykláciu papiera. Ten môže byť v podobe novín, časopisov, letákov a kartónov. Dôležité je, aby ste nevhadzovali znečistený papier, ako napríklad mastný papier od jedla, plienky či kuchynské utierky. Kartónový obal na vajíčka patrí do zmesového kontajnera.

Červený kontajner a jeho využitie

Do červeného kontajnera patria najmä plechovky od nápojov, alobal, kovové výrobky a súčiastky. V žiadnom prípade sem nevkladajte nadrozmerný kovový odpad, ktorý je kombinovaný s iným materiálom. Ten patrí výlučne na zberný dvor.