Aj keď obdobie záverečných skúšok už na väčšinu školách skončilo, tých, ktorých čaká ukončenie štúdia nabudúci rok, už pomaly premýšľajú nad tým, ako to asi bude vyzerať nasledujúci rok.

Ak vás budúci rok čaká písanie záverečnej práce, ako by ste mali postupovať, aby ste písanie úspešne zvládli?

Spravte si rešerš

Veľkým problémom viacerých študentov bol nedostatok kvalitných informačných zdrojov. Neurobte preto tú istú chybu, ako väčšina študentov a spravte si rešerš. Ten vám nájde kvalitné internetové, ale aj knižné zdroje, z ktorých by ste mohli čerpať informácie na písanie záverečnej práce, napríklad na písanie bakalárskej práce.

Vytvorte si osnovu

Keď už budete vedieť tému, vytvorte si osnovu, ktorej sa budete držať pri písaní. Na základe tejto osnovy vytvoríte text ku kapitolám a podkapitolám tak, že nebudete skákať od témy k téme a nestane sa tak, že vaša záverečná práca bude jeden veľký chaos informácií. Ak budete písať bakalársku alebo diplomovú prácu, musíte sa riadiť konkrétnou osnovou, ktorú odporúčame konzultovať so školiteľom. Nejde o seminárne práce, ktoré ste písali na základnej a strednej škole. Tentokrát idete písať odbornú prácu, ktorá musí byť na úrovni.

Píšte len vtedy, kedy ste produktívny

Písaniu záverečnej práce sa venujte vždy len vtedy, kedy bývate najviac produktívny. Ak ste nočný tvor, venujte sa písaniu v noci. Ak radšej pracujete ráno, píšte ráno. Ak sa budete nútiť písať v takom čase, kedy máte myšlienky úplne niekde inde, nič nenapíšete a zbytočne zabijete čas.

Ak chcete úspešne napísať záverečnú prácu, držte sa týchto rád a hlavne, neskáčte od témy k téme a držte sa osnovy na 120%. Samozrejmosťou je, aby ste si prácu robili sami bez pomoci kamarátov, či súrodencov. Jediné, s kým môžete konzultovať text, je váš školiteľ.

Napsat komentář