Na rozdiel od havarijného poistenia nemá povinné zmluvné poistenie spoluúčasť. Je to logické, pretože pri havarijnom poistení platí poisťovňa vám a vy si môžete zvoliť, či sa chcete nejakou čiastkou podieľať na škode, a tým si tak zlacniť poistku. U povinného zmluvného poistenia platí poisťovňa tretej strane, ktorej ste spôsobili vozidlom škodu, a preto nemá povinné zmluvné poistenie spoluúčasť a poškodený dostane pri poistnej udalosti vyplatenú plnú výšku škody. Aké limity je možné nastaviť a ako ľahko získať prehľad o ponukách?

Čo sú limity poistného plnenia

Pri dojednaní povinného zmluvného poistenia sú dôležité limity poistného plnenia. Minimálna výška limitu pre povinné zmluvné poistenie je 5 miliónov eur. Číslo predstavuje maximálnu čiastku, ktorú pri vami spôsobenej nehode vyplatí poisťovňa poškodenej tretej strane. Ak chcete byť dobre krytí, môžete si vybrať vyššie limity. Rada poisťovní ponúka limity pre povinné zmluvné poistenie vo výške 6, 7 alebo aj 10 miliónov eur a viac.

Limity poistného plnenia u povinného zmluvného poistenia sú uvádzané ako dve hodnoty oddelené lomítkom, napríklad 35/35. Prvá čiastka udáva limit poistného plnenia pre prípad škody na zdraví a druhá čiastka limit pre škody na majetku a ušlom zisku. Pokiaľ spôsobíte škodu vyššiu, než je limit poistného plnenia, môže po vás poisťovňa rozdiel medzi spôsobenou škodou a limitom vymáhať. Limit poistného plnenia nájdete aj pri každom pripoistení, ktoré si v rámci povinného zmluvného poistenia môžete dojednať. Na rozdiel od limitu poistného plnenia u povinného zmluvného poistenia uvedeného vyššie je poistné plnenie pri pripoistení vyplácané vám.

Ak máte napríklad pripoistenie skiel s limitom štyristo eur., je to maximálna čiastka, ktorú obdržíte v prípade rozbitého skla. Preto je dobré si vždy zistiť limity každého pripoistenia, aby ste vedeli čiastku, na ktorú vás poistenie kryje.

Povinné zmluvné poistenie ľahko a bez papierovania z pohodlia domova

„Dohodnúť si povinné zmluvné poistenie online je veľmi jednoduché. Stačí na našich stránkach vyplniť niekoľko informácií o vás a vašom vozidle v jednoduchom formulári a obratom dostanete prehľad ponúk povinného zmluvného poistenia. Jediné informácie, ktoré možno nebudete z hlavy poznať, sú výkon a objem motora vášho vozidla. Ak nemáte pri sebe malý technický preukaz, skúste ich aspoň odhadnúť,“ hovorí Aleš Rothbarth, špecialista na povinné zmluvné poistenie z internetového porovnávača Klik.sk.

„Nezabudnite, že je možné previesť aj vaše bonusy z predchádzajúceho povinného zmluvného poistenia. Ide o dôležitú cenotvornú zložku poistenia. Zjednodušene povedané platí, že čím dlhšie jazdíte vozidlom bez nehody, tým vyšší bude Váš bonus a tým nižšia potom celková cena za povinné zmluvné poistenie. Pokiaľ nepoznáte vaše bonusy z predchádzajúceho poistenia, obratom vám ich zistia naši špecialisti,“ radí Rothbarth.