Moderná medicína v súčasnosti používa pri liečbe rakoviny 3 základné metódy: chirurgické operatívne odstránenie nádoru, chemoterapiu a rádioterapiu, čiže ožarovanie. Tieto metódy možno aplikovať rôznymi spôsobmi, ktoré sú v rôznej miere šetrné k organizmu pacienta. Inými slovami teda nie je rádioterapia ako rádioterapia…

Protónové centrum a protónová terapia

Protónové centrum je špecializovaná klinika, ktorá sa zameriava na modernú liečbu nádorových ochorení. Pracovisko sústreďuje absolútne špičky v obore a disponuje najmodernejším dostupným vybavením, určeným predovšetkým na aplikáciu protónovej terapie čiže liečby ožarovaním protónovým lúčom. Táto terapia je plne hradená zdravotnými poisťovňami. Kliniku nájdete v areáli pražskej Nemocnici Na Bulovce, v architektonicky moderne poňatej stavbe, kde už od roku 2012 pomáha pacientom s rakovinou. Tých tu podstúpilo liečbu už cez 6 000. Protónové centrum pritom vystihuje najmodernejšie technické vybavenie na liečbu i diagnostiku nádorových ochorení, ale aj pozitívny a otvorený prístup k pacientom. Vďaka tomu, v spojení s mnohoročným úsilím a nepoľavujúcou motiváciou, sa české Protónové centrum stalo svetovo uznávanou a rešpektovanou inštitúciou.

Svetové prvenstvá a inovatívne metódy

Odvaha preskúmavať nové možnosti, metódy a spôsoby liečby rakoviny vyniesla české Protónové centrum medzi svetovú elitu. V Prahe sa tak organizujú konferencie, školenia a semináre pre kolegov z oboru z celého sveta. Práve odborníci z protónového centra ako prví na svete použili nový spôsob protónovej liečby u rakoviny prsníka a svoje know-how odovzdávajú aj zahraničným kolegom. Do Čiech sa s dôverou obracajú nielen lekári, ale aj pacienti z celkom 50 krajín sveta.

V čom je protónová liečba výnimočná?

Lekári z protónového centra sa zhodnú na tom, že rakovinu nestačí len “prežiť”. Dôležitá je tiež kvalita života každého pacienta, a to ako v priebehu liečby, tak aj v rokoch po nej. Práve zachovaním kvality každodenného života sa okrem iného pýšia aj výsledky protónovej liečby. Tajomstvo spočíva v maximálne presnom zacielení ožarovacieho lúča, čím sa minimalizuje negatívny dopad liečby na zdravé tkanivá a orgány. To znamená vyššiu efektivitu liečby pri mnohonásobne nižšom riziku vzniku nežiaducich účinkov.

Najmodernejšia technológia na liečbu aj prevenciu

Protónové centrum má k dispozícii absolútny vrchol modernej technológie. Prístroje, schopné s milimetrovou presnosťou zacieliť ožarovací lúč, rovnako ako vybavenie určené ku diagnostickému screeningu. Všetko je navyše prepojené robotickými automatizovanými systémami, ktoré sú presné, zohrané a dokonale spoľahlivé. Vďaka aplikovaným poznatkom modernej mechaniky je navyše celá procedúra bezbolestná a bez nepríjemného hluku.