Kvalita životného prostredia sa z roka na rok zhoršuje. Veľký podiel majú na tom autá, ktorých je v uliciach z roka na rok viac. Téma alternatívnych pohonov je aktuálne veľmi často rozoberaná. Nič to nemení na fakte, že kým v našich uliciach budú prevládať autá s alternatívnymi pohonmi, potrvá to ešte pár rokov.

Životné prostredie však potrebuje zásah okamžite. Z veľkej časti má k tomu prispieť súčiastka, ktorá býva súčasťou najmä dieselových áut. Po kauze Dieselgate sa začali sprísňovať emisné normy EURO a autá, ktoré to nespĺňajú, nemôžu jazdiť. DPF filtre však pomáhajú chrániť životné prostredie.

Filter pevných častíc

DPF filtre poznáme aj pod názvom filtre pevných častíc. Nový filter pevných častíc má za úlohu zachytávať pevné častice výfukových plynov vznetových a dieselových motorov. Vďaka nemu nie sú nebezpečné karcinogénne pevné častice výfukových plynov vypúšťané do ovzdušia.

Čistenie DPF filtra

Ak chcete prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu, nezanedbávajte starostlivosť o toto zariadenie. Po odjazdení určitého množstva kilometrov je potrebné čistenie DPF filtra. Na toto je potrebné sa informovať po kúpe auta, ktoré má zabudovaný tento filter pevných častíc. Čistenie samozrejme nemôžete zrealizovať sami doma v dielni. Je potrebné nahlásiť si termín na špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje čistenie DPF filtrov.

Keďže úlohou DPF filtra je zachytávanie pevných čiastočiek výfukových plynov, je nutné ho pravidelne čistiť. Inak totiž riskujete, že svoje auto už nenaštartujete. Poškodený alebo zanesený DPF filter totiž poškodzuje najmä motor, čiže najdôležitejšiu súčiastku každého auta.

DPF filtre pomáhajú chrániť životné prostredie. Boli zavedené po sprísňujúcich sa podmienkach emisných noriem EURO. Nesmieme zabúdať, že táto súčiastka je aj certifikovaná. Bola totiž testovaná Slovenskou legálnou metrológiou.

Napsat komentář